خمکاری ورق آلومینیوم توسط دستگاه مخصوص و با فشار خاصی صورت می گیرد و سبب تغییر شکل ورق می شود. در این روش ورق تا شده و لبه های آن فرم داده می شود و به شکل زاویه دار اجرا می شود. آلومینیوم فلزی محکم و مقاوم است و رسانای خوبی دارد.
خمکاری ورق آلومینیوم

روش های خمکاری ورق آلومینیوم
روش های مختلفی برای خمکاری ورق آلومینیوم وجود دارد اما به طور کلی می توان سه دسته بندی برای این کار در نظر گرفت.

• خمکاری ورق آلومینیوم به روش V شکل
این روش خمکاری ورق آلومینیوم به استفاده از دستگاه پانچ صورت می گیرد. در این روش از قالب های مخصوصی استفاده می شود. این روش مشهور به PRESS BRAKE است. خمکاری ورق آلومینیوم V شکل به سبک کفی بسیار متداول است اما سبک های سه نقطه ای و روش هوایی و حلقه زنی نیز برای آن دیده می شود. در این روش از منگنه مخصوصی استفاده می شود که روی سطح قالب تحت فشار قرار می گیرد و سبب می شود که زاویه قالب و میزان فشار آن مشخص و تعیین شود.

• خمکاری ورق آلومینیوم به روش پرس پرک
این روش از خمکاری به واسطه تنش های کششی صورت می گیرد. در واقع از دستگاه پرس مخصوص برای خم شدن ورق ها استفاده می شود اما سطح تنش می بایست مشخص باشد. البته ورق های آلومینیومی در مقابل این دستگاه مقاومت می کنند و نیاز به خم شدن بیش از اندازه ورق است تا سطح زاویه خمش مناسب فراهم شود. شعاعی که برای خم شدن ورق ها در نظر گرفته می شود وابسته به قالب های استفاده شده و همینطور میزان خصوصیات آلیاژ آلومینیوم است.

• خمکاری ورق آلومینیوم به روش رولی
در بین انواع روش های خمکاری ورق آلومینیوم، روش رولی فرمی بهترین گزینه محسوب می شود چون ظرافت خوبی دارد و در این روش از یک رول از جنس یورتان استفاده می شود.
در این روش از خمکاری ورق آلومینیوم، نیاز به اجرای هیچ زاویه ای نخواهد بود. ورق هایی که از قبل رنگ آمیزی شده اند و بسیار حساس هستند توسط این روش به خوبی خمکاری می شوند و هیچ آسیبی به آنها وارد نخواهد شد. در این روش از منگنه های خاص استفاده می شود که به عنوان خطکش شعاع نیز مشهور است. این منگنه ها سبب میشود که در مرحله فلز شرایط خم شده صورت بگیرد.

قابلیت خمکاری ورق آلومینیوم
برای اینکه تشخیص دهیم کدام یک از روش های خمکاری بهتر هستند، می بایست قابلیت خمکاری را بررسی کنیم. از سوی دیگر قابلیت خمکاری ارتباط مستقیمی با میزان کربن در ورق دارد. هرچه میزان کربن در ورق ها بیشتر باشد قابلیت خمکاری کمتر است. در صورتی که درصد کربن به کار رفته در ورق ها 2/1 درصد باشد می توان از خمکاری به روش سرد استفاده کرد و در صورتی که مقدار کربن در ورق های فلزی بیش از رقم گفته شده باشد می بایست از خمکاری به روش گرم استفاده کرد. برای ورق های غیر آهنی به طور کلی از روش سرد برای خمکاری استفاده می شود اما برای خمکاری ورق آلومینیوم نیاز به روش گرم است.

ویژگی های خمکاری ورق آلومینیوم

نکات مهم در مورد خمکاری ورق آلومینیوم : 

ویژگی های خمکاری ورق آلومینیوم
معمولاً در پروسه خمکاری ورق آلومینیوم، ضخامت آن دچار تغییر نمی شود. در پروسه خم کاری ورق فلزی اگر بی دقتی صورت بگیرد ورق دچار چین خوردگی و ترک می شود. نیاز است که مقدار فشار وارد شده توسط پانچ با در نظر گرفتن ضخامت ورق و شکل آن صورت بگیرد و همینطور نیاز است که شکل مورد نظر برای خمش پیش از كار مشخص شود.
نکته دیگر در مورد خمکاری ورق آلومینیوم، برگشت فنری است. در فلزات خاصیت ارتجاعی وجود دارد به این دلیل ممکن است پس از خمکاری، فلز به حالت اولیه خود باز گردد. پس میزان فشار وارد شده و خم اول از موضوعات بسیار مهمی است که باید ارزیابی شود.

کاربرد خمکاری ورق آلومینیوم
خمکاری ورق آلومینیوم همانطور که از اسمش پیداست برای خم کردن ورق های فلزی بوده و هدف از این کار، ساختن ورق های مناسب در ساخت باکس های فلزی است. این ورق ها در کشتی سازی و خودروسازی استفاده می شود. برای این کار از نیروی مکانیکی استفاده می شود. صفحات و ورق های فلزی به شکل مشخصی زاویه می شوند.
خمکاری ورق آلومینیوم معمولاً توسط دستگاه صورت می گیرد. برای این کار نیاز به قالب های خاصی است و همینطور از ابزارهای خمکاری مخصوص استفاده می شود. خم کاری سبب تغییر زاویه و فرم ورق های آلومینیومی می شود.
ورق های آلومینیوم خمکاری شده برای ساخت حفاظ الکتریکی و جعبه کنترل استفاده می شود. این ورق ها برای ساخت شاسی های کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای مبدل های گرما نیز مناسب هستند. از این ورق ها برای ساخت کمد نیز استفاده می شود. بسیاری از پانل های خودرو های حمل و نقل عمومی از ورق های آلومینیوم خم کاری شده تهیه می شوند. این محصول در تولید در و کشو و همینطور قفسه های مختلف استفاده می شوند.
این محصول در ساخت تجهیزات سرمایشی و حتی ساخت قابلمه با عمق زیاد بهترین گزینه خواهد بود.

هزینه خمکاری ورق آلومینیوم
هزینه خمکاری ورق آلومینیوم
عوامل مختلفی بر هزینه خمکاری ورق آلومینیوم تاثیر می گذارند. مثلاً دستگاهی که این کار را انجام می دهد مهمترین بخش از هزینه را تشکیل می دهد، چون نوع دستگاه و کیفیت آنها با هم فرق می کند. نوع سنبه و سطح فشاری که از بالا به ورق های آلومینیوم وارد می شود از دیگر مواردی است که سبب افزایش هزینه خمکاری ورق های آلومینیومی می شود. از سوی دیگر نوع قالب های خمکاری نیز روی هزینه کار تاثیر زیادی می گذارند.

مزایای خمکاری ورق آلومینیوم
ورق های خمکاری شده سبب سرعت در تولید و ساخت قطعات می شوند و زمان کار را کوتاه تر می کند. تولید قطعات توسط این ورق ها با دقت زیادی همراه است.
اینطور که بررسی ها نشان می دهد این ورق ها از نظر ساختار متنوع هستند و زاویه بندی آن به شکل خاصی صورت می گیرد. ایجاد حفره روی برخی از ورقه های فلزی سبب می شود تا عملیات پانچ آنها به سادگی صورت بگیرد. این ورق ها برای ساخت انواع صندلی و دیوارهای امنیتی استفاده می شود. اینطور که بررسی ها نشان می دهد ورق های آلومینیومی از روش های مختلفی خم کاری می شوند برخی از روش ها سریع تر هستند و سبب می شود که سرعت ساخت قطعات فلزی کاهش یابد.
اینطور که بررسی ها نشان می دهد ورق های آلومینیوم از نظر سبک اجرایی متنوع هستند و برخی ضخامت کمتری دارند که سبب می شود پروسه خم کاری با ظرافت دقت بیشتری صورت بگیرد.
پرسکاری ورق ها هم به صورت خودکار و هم نیمه خودکار شکل می گیرد و در این راستا عملیات پرسکاری به صورت کاملاً حرفه ای ارزیابی می شود. دقت در این کار بسیار مهم است.