در این نوشتار به برش لیزر و کاربرد آن می پردازیم. لیزرها پیشرفته ترین ابزار در دنیای مدرن امروزی هستند که بواسطه ی عملکردی خارق العاده در تمامی صنایع راه یافته اند. به طوریکه امروزه برخی از جراحی های پزشکی نیز به کمک لیزرها صورت…